Стопер топки

Гумена ограничителна топка / стопер топка за фитнес уреди